Czyste powietrze jest niezbędnym składnikiem życia każdego człowieka, a jego jakość znacząco wpływa na zdrowie i samopoczucie. W związku z rozwojem przemysłu do atmosfery emitowane są coraz większe ilości zanieczyszczeń, co ma negatywne skutki w oddziaływaniu na środowisko naturalne. Dlatego powietrze dostarczane do pomieszczeń powinno być oczyszczone. Służą temu układy wentylacyjne zaopatrzone w odpowiednie, dla potrzeb obsługiwanych pomieszczeń, systemy filtracji. Jednak w praktyce zastosowanie takiej formy zabezpieczeń nie zawsze się sprawdza i do wnętrza kanałów dostają się zanieczyszczenia w postaci kurzu i pyłu, co w połączeniu z możliwością występowania wilgoci, może stworzyć środowisko sprzyjające rozwojowi różnego rodzaju patogennych bakterii i grzybów chorobotwórczych. Ponadto do wnętrza przewodów trafiają "dziwne" przedmioty, pozostawione tam prawdopodobnie w trakcie budowy.

                Biorąc pod uwagę problemy z ciągle pogarszającą się jakością powietrza dostarczanego do budynków poprzez urządzenia mechaniczne, zaleca się ich okresową kontrolę. Czynności sprawdzające można wykonać przy pomocy mobilnej kamery z zapisem obrazu z wnętrza kanałów. Pomoże to ocenić stopień zabrudzenia. W razie potrzeby należy przeprowadzić czyszczenie wentylacji oraz dezynfekcję układu.

              

    

         

Poniższe przykłady drastycznie zaniedbanych systemów

obrazują jak konieczne jest czyszczenie kanałów wentylacyjnych.

 

 

Przykłady przedmiotów wydobytych z kanałów podczas czyszczenia wentylacji.

© 2015. TWISTER. Wszystkie prawa zastrzeżone.

MercuyWeb - pozycjonowanie stron www