Poniższe zdjęcia obrazują stan wnętrza kanałów wentylacyjnych, a także innych elementów układu, takich jak tłumiki czy przepustnice

przed czyszczeniem i po jego wykonaniu.

Wszystkie zdjęcia są mojego autorstwa i obrazują prace przeze mnie wykonane !!!

© 2015. TWISTER. Wszystkie prawa zastrzeżone.