CZYSZCZENIE WENTYLACJI

 

          Jakość powietrza wewnętrznego jest ważnym wyznacznikiem zdrowia i dobrego samopoczucia osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach. Niestety w trakcie eksploatacji instalacje wentylacyjne kumulują zanieczyszczenia, pogarszając jakość powietrza nawiewanego. Ponadto zanieczyszczone i niedezynfekowane kanały są siedliskiem dla insektów i bakterii chorobotwórczych. Przyjmuje się, że zawartość pyłów w powietrzu nawiewanym nie powinna przekraczać 0,5mg/m3. Ze względu na to, nieodzownym elementem konserwacji układów wentylacyjnych jest ich okresowe czyszczenie oraz dezynfekcja.

 

 

OFERUJEMY

 

czyszczenie mechaniczne szczotkami obrotowymi

czyszczenie sprężonym powietrzem

czyszczenie myjkami wysokociśnieniowymi

•  inspekcję kanałów wentylacyjnych

dezynfekcję środkami atestowanymi przez PZH

wykonanie otworów oraz montaż klap rewizyjnych

 badania mikrobiologiczne powietrza

 

 

© 2015. TWISTER. Wszystkie prawa zastrzeżone.