DOPALACZ TERMICZNY

 

        Dopalacze termiczne mają coraz większe zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Pozwalają zredukować emisję lotnych związków organicznych przyczyniając się do ochrony ekosystemu. Gazy i spaliny wyprodukowane przez różne technologie podlegają odpowiednim normom emisji do atmosfery. Zanieczyszczenia to związki zawierające wodór, tlen i węgiel, które stanowią niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Wśród wielu technologii największe zastosowanie, głównie ze względu na swoja skuteczność mają dopalacze termiczne, w których zanieczyszczone gazy są utleniane w komorze spalania w wysokich temperaturach. Ostatnie doświadczenia w tej dziedzinie pozwoliły na opracowanie technologii spalania zanieczyszczonych gazów przy jednoczesnym odzysku ciepła.

 

 

 

OFERUJEMY

 

 

okresową kontrolę stanu zanieczyszczenia

kompleksowe czyszczenie dopalacza termicznego

wymianę wkładu ceramicznego

wszystkie czynności potwierdzone protokołem oraz materiałem

   zdjęciowym

 

 

 

 

© 2015. TWISTER. Wszystkie prawa zastrzeżone.