WYCIĄGI TŁUSZCZOWE

 

           Czyszczenie instalacji wyciągowych w obiektach gastronomicznych jest bardzo ważne nie tylko ze względu na higienę i poprawne działanie urządzeń, ale również z uwagi na niebezpieczeństwo powstania pożaru. Opary tłuszczu powstające w wyniku obróbki termicznej potraw osadzają się we wnętrzu kanałów wyciągowych i w połączeniu z wysoką temperaturą otoczenia stwarzają ryzyko samozapłonu. Często niebezpieczne wypadki związane z pożarem w takich lokalach spowodowane są zapaleniem złogów tłuszczu w kanałach.      

OFERUJEMY

 

 

okresową kontrolę

czyszczenie mechaniczne

czyszczenie z użyciem środków myjąco-dezynfekujących

czyszczenie z użyciem myjek wysokociśnieniowych

• czyszczenie sprężonym powietrzem

wszystkie czynności potwierdzone protokołem

   oraz materiałem zdjęciowym

 

 

© 2015. TWISTER. Wszystkie prawa zastrzeżone.