Galeria

Poniższe zdjęcia obrazują stan wnętrza kanałów wentylacyjnych, a także innych elementów układu, takich jak tłumiki czy przepustnice przed czyszczeniem i po jego wykonaniu.

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Przed

Po

Zamknij menu