Czyszczenie wentylacji

Jakość powietrza wewnętrznego jest ważnym wyznacznikiem zdrowia i dobrego samopoczucia osób przebywających w zamkniętych pomieszczeniach. Niestety w trakcie eksploatacji instalacje wentylacyjne kumulują zanieczyszczenia, pogarszając jakość powietrza nawiewanego. Ponadto zanieczyszczone i niedezynfekowane kanały są siedliskiem dla insektów i bakterii chorobotwórczych. Przyjmuje się, że zawartość pyłów w powietrzu nawiewanym nie powinna przekraczać 0,5mg/m3. Ze względu na to, nieodzownym elementem konserwacji układów wentylacyjnych jest ich okresowe czyszczenie oraz dezynfekcja.

Oferujemy:

• czyszczenie mechaniczne szczotkami obrotowymi
• czyszczenie sprężonym powietrzem
• czyszczenie myjkami wysokociśnieniowymi
• inspekcję kanałów wentylacyjnych
• dezynfekcję środkami atestowanymi przez PZH
• wykonanie otworów oraz montaż klap rewizyjnych
• badania mikrobiologiczne powietrza

Zamknij menu