Dopalacz termiczny

Dopalacz termiczny

Dopalacze termiczne mają coraz większe zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Pozwalają zredukować emisję lotnych związków organicznych przyczyniając się do ochrony ekosystemu. Gazy i spaliny wyprodukowane przez różne technologie podlegają odpowiednim normom emisji do atmosfery. Zanieczyszczenia to związki zawierające wodór, tlen i węgiel, które stanowią niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. Wśród wielu technologii największe zastosowanie, głównie ze względu na swoja skuteczność mają dopalacze termiczne, w których zanieczyszczone gazy są utleniane w komorze spalania w wysokich temperaturach. Ostatnie doświadczenia w tej dziedzinie pozwoliły na opracowanie technologii spalania zanieczyszczonych gazów przy jednoczesnym odzysku ciepła.

Oferujemy:

• okresową kontrolę
• czyszczenie wkładu ceramicznego
• wymiana wkładu ceramicznego
• uzupełnienie otuliny wewnątrz dopalacza
• wszystkie czynności potwierdzone protokołem oraz materiałem zdjęciowym

Zamknij menu