Kurtyny powietrzne

Kurtyny powietrzne

Kurtyny powietrzne będące także elementem nawiewu, tak jak inne urządzenia wentylacyjne, również powinny podlegać okresowej kontroli, czyszczeniu i dezynfekcji. Przepływające powietrze niesie ze sobą różnego rodzaju zanieczyszczenia osadzające się na nagrzewnicy. Powoduje to rozwój bakterii i grzybów chorobotwórczych, a jednocześnie obniża skuteczność działania urządzenia oraz zwiększa koszty eksploatacji.

Oferujemy:

• okresową kontrolę
• czyszczenie sprężonym powietrzem
• czyszczenie myjkami wysokociśnieniowymi
• dezynfekcję środkami atestowanymi przez PZH
• wszystkie czynności potwierdzone materiałem zdjęciowym oraz protokołem

Zamknij menu