Wyciągi tłuszczowe

Wyciągi tłuszczowe

Czyszczenie instalacji wyciągowych w obiektach gastronomicznych jest bardzo ważne nie tylko ze względu na higienę i poprawne działanie urządzeń, ale również z uwagi na niebezpieczeństwo powstania pożaru. Opary tłuszczu powstające w wyniku obróbki termicznej potraw osadzają się we wnętrzu kanałów wyciągowych i w połączeniu z wysoką temperaturą otoczenia stwarzają ryzyko samozapłonu. Często niebezpieczne wypadki związane z pożarem w takich lokalach spowodowane są zapaleniem złogów tłuszczu w kanałach.

Oferujemy:

• okresową kontrolę
• czyszczenie mechaniczne
• czyszczenie z użyciem środków myjąco-dezynfekujących
• czyszczenie z użyciem myjek wysokociśnieniowych
• czyszczenie sprężonym powietrzem
• wszystkie czynności potwierdzone protokołem oraz materiałem zdjęciowym

Zamknij menu